GHARAMA ZA VIINGILIO

KUONA WANYAMA KWENYE VIZUIZI (MABANDA)

Mtu mzima ……….…………….……..…..Tsh 2,000/=
Mwanafunzi (Sekondari) .…..…….…..Tsh 1,500/=
Mwanafunzi ( S/Msingi) ……………….Tsh 1,000/=
Mtoto anayetembea …….….………..…Tsh 1,000/=

KUONA WANYAMA MAENEO YA WAZI/BONDENI KWA KUTUMIA USAFIRI

Ongezeko …………………….……….…….Tsh 3000/=

KUINGIA MAKUMBUSHO

Mtu mzima ………………….……………..Tsh 2,000/=
Mwanafunzi (Sekondari) .……..……..Tsh 1,500/=
Mwanafunzi ( S/Msingi) ………..…….Tsh 1,000/=
Mtoto anayetembea ……….……..……Tsh 1,000/=

NB: Gharama zinaweza kubadilika wakati wowote